• YS-18
  • YS-209

समाधान

१

थर्ड इन्स्टिच्युट अफ ओशनोग्राफी, प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालय

ट्रिटियम संवर्धनको लागि ECTW-1 वाटर इलेक्ट्रोलाइजर

२

रोग नियन्त्रण र रोकथाम को लागी शंघाई नगरपालिका केन्द्र

OTCS11/3, कार्बन14-ट्रिटियम नमूना